Sdílejte
Náš web
0
Stačí nahrát Vaší fotografii, kterou můžete upravit oříznutím, klopením či v černobílém provedení. Poté vyberete požadovanou velikost
a druh materiálu, na který chcete fotografii vytisknout. Následně bude Váš plakát poslán
v papírového tubusu pro maximální ochranu.
1 NAHRAJTE FOTOGRAFII
NEBO PŘETÁHNĚTE
ZDE PŘETÁHNĚTE FOTKU
2 FOTKU MŮŽETE UPRAVIT nebo smazat a nahrát znovu
OŘEZ
KLOPENÍ
ČERNOBÍLÁ
3 MATERIÁL
ROZMĚR
POČET KUSŮ
1
PŘIDAT DALŠÍ FOTOGRAFIE
4 PLATBA
DOPRAVA
5 DORUČOVÁCÍ ÚDAJE
6 SHRNUTÍ Celková cena:0 Kč Počet kusů:0 ks V celkové ceně bude započten Váš výběr dopravy,spolu s ochranným tubusem.

V jednom ochranném tubusu budou všechny Vaše objednávky. V případě většího množství objednávek, budou další tubusy zaslány zdarma.
© REALSTAV INVEST s.r.o.